Gültepe Escort Arap Asel

0

Sorunu bildir
İsteğiniz işleniyor, lütfen bekleyiniz ....

Gültepe Escort Arap Asel

Gelecekteki araştırmalar, Gültepe Escort eskortların kendilerini müşterilere nasıl pazarladığına dair daha fazla strateji ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Ek fiziksel (örneğin, yüz çekiciliği, etnik köken), davranışsal (örneğin, sırasıyla müşteri ve kız arkadaş / porno yıldızı deneyiminin münhasırlığı) ve psikolojik özellikler (örneğin, benlik saygısı yönleri, narsisistik eğilimler) kadın eskortların bu profillerde sergilediği olabilir.

Bu çalışmada Gültepe Escorts açıklanan fiziksel istatistiklere çok benzer şekilde, cinsel hizmetler için ücretlendirilen ücretlerle ilgili. Ek olarak, erkeklerin sahip oldukları kısa vadeli çiftleşme başarılarını etkileyen özellikler ve geçmiş literatürde araştırılan stratejiler gelecekte değerlendirilmelidir.

Erkeklerin sahip olduğu belirli özelliklerin çevrimiçi Gültepe Escort Bayan talepleriyle ilgili olup olmadığını belirlemek için araştırma. Online sitelerini sık sık kullanan ve hizmetlerinden yararlanan erkeklerin, kullanmayanlardan belki davranışsal ve kişilik boyutlarında farklılık gösterebileceği söylenebilir.

Arap Gültepe Escort

Coğrafi bölgeler ve kadın-erkek nüfus oranları, Gültepe Eskort ücretleriyle ilgili evrimsel faktörler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. En zorlu çaba, bu bilgilerin hangi unsurlarının ücretlerle ilgili olduğunu belirlemek için metinsel reklamların büyük ölçekli olarak anlamlı kategoriler halinde kodlanması olacaktır.

Mümkünse, Gültepe Escort belirli bir zaman diliminde kaç müşteri gördüklerini belirlemek için eskortlarla iletişime geçmek de büyük ilgi çekici olacaktır, böylece ücret değişkenleri bir eskortun ne kadar ücret aldığından ziyade ne kadar kazandığını daha iyi temsil edebilir. 

İkincisi, Gültepe Escort bu çalışma yalnızca fiziksel nitelikler ve alınan ücretler arasındaki ilişkiyi araştırdı, ancak bir eskortun beceri seti kariyer başarısını nasıl etkiler? Bir eskort, arzu edilen belirli bir cinsel deneyim veya arkadaşlık seviyesi sunuyorsa, tekrarlanan ziyaretlerden yararlanabileceği bir müşteri ilişkisi kurabilir. Bu çalışmadaki bu sınırlama, erkek müşterilerden belirli bir değer verilen eskort davranışlarıyla ilgilidir ve bu, mevcut araştırma tasarımı ile değerlendirilemez.

Gültepe Escort

Bununla birlikte, gelecekteki araştırmalar, Gultepe Escort belirli davranışların eskortlar tarafından alınan ücretleri nasıl etkilediğini belirlemek için gerçek eskort davranışlarını ve müşterinin bu tür eskortlara ilişkin puanlarını cinsel becerileri açısından değerlendirmelidir. Üçüncüsü, eskortlar tarafından sunulan hizmetleri sağlayan erkeklerin arama ve arama ücretlerini ödemeye istekli oldukları varsayımıdır.

Erkekler tarafından tercih Gültepe Escort edilen niteliklere sahip olsa bile, bir eskortun hizmet ücretinin kabul edilip edilmeyeceğini bilmek zordur. Bir eskort ücretinin saatte olması, birinin bu ücreti gerçekten ödeyeceği anlamına gelmez. Bir eskortun hafta, ay veya yıl gibi belirli bir zaman diliminde ne kadar kazandığını belirtmek daha iyi bir ölçü olabilir. Bu, belki de yalnızca ücretin değil, aynı zamanda belirli bir zaman diliminde bu tutarı kaç kişinin ödemeye istekli olacağının daha iyi bir göstergesi olacaktır.

Gültepe Escort

Dördüncüsü, yalnızca bir çevrimiçi Gültepe Escort web sitesi kullanıldı, bu nedenle diğer eskortlarla ilgili genellemeler sınırlıdır. Bu özel web sitesi, verimli bir şekilde çıkarılabilecek tutarlı bilgiler içeren veri alanları sunduğu için kullanıldı. Bu çalışmanın belirli bir eskort web sitesine ilişkin değerlendirmesinde bulunan sonuçlarla karşılaştırılması gereken fotoğraflar, ücretler, ölçümler ve benzer bilgiler sunan veya sunmayan başka web siteleri de vardır.

Arap Gültepe Escort

Arap Gültepe Escort

20 Kasım 2021 14:23

24 gün, 12 saat

İlan No 3726199021903d82 61 toplam görüntüleme, bugün 0

Yorumlar